Тоног төхөөрөмжийн танилцуулга

Семинар

缝制车间

Автомат ширмэл машин

自动运模机

Автомат зүсэх машин

自动拖布机

Доош автоматаар дүүргэх машин

自动充绒机

Автомат хайчлах машин

自动裁剪机

Дулааны даралтын машин

压烫机

Гал хайлуулах машин

粘衬机