Тоног төхөөрөмжийн танилцуулга

Семинар

缝制车间

Ширмэл ширмэлийн автомат машин

自动运模机

Автомат хаалт хийх машин

自动拖布机

Автомат доошоо дүүргэх машин

自动充绒机

Автомат хэрчих машин

自动裁剪机

Дулаан хэвлэлийн машин

压烫机

Хайлуулах машин

粘衬机